Thông báo

img

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 TRÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
img

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG

THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19
img

Thông báo sở giao thông vận tải

Thông báo sở giao thông vận tải
img

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CÔNG CỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CÔNG CỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN AN GIANG
img

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
img

Thông báo khai báo y tế toàn dân

Thông báo khai báo y tế toàn dân
img

Thông báo nghỉ lễ 02/9/2019

Thông báo nghỉ lễ 02/9/2019
img

THÔNG BÁO - Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ

Hiệp hội vận tải ô tô An Giang Tổ chức lớp tập huấn
img

Thông Báo Lớp Tập Huấn 03/11/2018

Hiệp hội vận tải ô tô An Giang tổ chức lớp tập huấn